Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Aktuality / Univerzita Lehigh a stážistky z Iacoccy a projekt Mountaintop – léto 2016


Univerzita Lehigh a stážistky z Iacoccy a projekt Mountaintop – léto 2016

 13466441_10207668417000824_3809639880975491687_n.jpg

 

            Je to již třetí rok, kdy Inclusio o.p.s spolupracuje s Lehigh University. Tato organizace vyslala čtyři studentky na letní stáž do Prahy, kde studentky zkoumají problémy sociálního vyloučení Romů v České republice. Tato příležitost byla umožněna v rámci Mezinárodního programu Iaococca. Na této stáži budou studentky zjišťovat překážky bránící začleňování menšin do české společnosti a diskutovat možnosti dosažení rovnosti ve vzdělávání, a zkusit jednu z možností aplikovat na konci programu. Projekt podporuje Americké centrum v Praze. Stážistky Kira Gobes, Ming Nguzen, Prarthna Johri a Emma Stevenson jsou studentkami bakalářskéhho studia Lehigh University. Pro zjednodušení diskuse a jako dohled nad projektem s nimi dále přijely studentky doktorandského studia Tamique Ridgard M.Ed. a Petrina Davidson M.S a vedoucí projektu Christine Novak Ph.D. Studentky také po dobu dvou týdnů spolupracují s neziskovými organizacemi, aby získaly více informací o výše uvedených kritických společenských problémech. Minh spolupracuje s Open Society, Prarthna s Romeou a Emma s Kirou s Inclusiem.

 

            Paralelně s projektem v České republice běží další, větší projekt se čtyřmi dalšími studentkami ve Spojených státech. Tento projekt sponzoruje Mountaintop Initiative z Lehigh. University, který studentům z různých oborů umožňuje zkoumat a inovovat a zároveň se soustředit na to, co je zajímá a baví. Tým z USA bude také studovat nerovnost ve vzdělání a hledat řešení a opatření, která by bylo možné vyzkoušet. Tento projekt prodlužuje práci stážistů v ČR o čtyři další týdny v USA. Oba týmy dohromady se nazývají CADRE3 (Calculated Actions to Deliver Racial and Ethnic Equity in Education = “plánovaná opatření pro rasovou a etnickou rovnost ve vzdělávání”). Tyto mladé dámy studují různé VŠ obory na Fakultě Obchodu a Ekonomie. Technické fakultě, Fakultě umĕní a věd a fakultě Pedagogické fakultě Univerzity Lehigh. Pohled z různých perspektiv jednotlivých členů týmu má poskytnutou možnost rozvíjet inovativní myšlení, a inspiruje studenty k propojení jejich znalostí.

 

            Po vstupu do čtvrtého týdne hlavního projektu a druhého týdne v ČR, už týmy získaly dostatečné povědomí o nerovném přístupu, který se projevuje v obou zemích. Během návštěv lokalit, výzkumu, rozhovorů a práce v terénu týmy doufají, že zakončí projekt smysluplným projektem, který bude mít pozitivní dopad na vzdělávání menšin a sociálně znevýhodněných dětí. Snahou týmu se bude soustředěně, cílevědomě a tvořivě podílet na tvorbě plánu opatření.  Spolupráce s USA obohacuje projekt tím, že poskytuje srovnání  pohledů na stejnou problematiku v obou zemích. Tím projekty kladou vysoké požadavky na zúčastněné studentky, ale během 10 týdnů realizace poskytuje také neomezené příležitosti k objevování možností.

 

CADRE3 spravuje blog s příspěvky z USA a ČR, které jsou zde k nalezení.

 

Sledujte Inclusio o.p.s. na Facebooku

Projekt podporují Americké centrum v Praze

Informace o stáži Iacocca Internships

Informace o projektu Mountaintop