Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Naše činnost


Podporujeme rozvoj neziskového sektoru

Za pomocí poradenství, organizování workshopů a vzdělávacích bloků podporujeme neziskové organizace.

Poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám

Sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým poskytujeme pomoc a podporu.

Příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit

Realizujeme vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v nepříznivé sociální situaci.

Poskytování pomoci menšinám

Podporujeme ochranu, rozvoj a začlenění menšinových rodin v České republice a v zahraničí.