Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Naše činnost / Podporujeme rozvoj neziskového sektoru


Podporujeme rozvoj neziskového sektoru

Za pomocí poradenství, organizování workshopů a vzdělávacích bloků podporujeme neziskové organizace.

Podporujeme rozvoj neziskového sektoru

Podporujeme vytvoření funkční sítě neziskových organizací. Poskytujeme poradenství, organizujeme vzdělávací akce, workshopy při zakládání neziskové společnosti a při podpoře jejího rozvoje v oblasti strategií - fundraisingové, PR, síťování, marketingu atd.