Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Naše činnost / Příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit


Příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit

Realizujeme vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v nepříznivé sociální situaci.

Příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit

Pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami připravujeme vzdělávací a volnočasové aktivity. 
Volnočasové aktivity se dotýkají nepřeberného množství oblastí od kultury, přes vědu a techniku, až po různá sportovní odvětví.
Podporujeme mimoškolní výchovu a snažíme se o vytváření vhodných podmínek pro svoji činnost, ať už právních, kulturních či společenských.

Podporujeme školní přípravu dětí v ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13 v klubu Imagion.