Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Naše činnost / Poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám


Poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám

Sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým poskytujeme pomoc a podporu.

Poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám

Pomoc a podporu poskytujeme osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

 

U těchto to osob se snažíme zejména o:

  • - Navazování, udržování a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi
  • - Zprostředkování kontaktu se společností a společenským děním
  • - Aktivní trávení volného času podle jeho představ a možností
  • - Přípravu uživatele na budoucí zaměstnání
  • - Zaměstnatelnost těch, jejichž snaha o práci dlouhodobě selhává

aj.

 

V Čelechovicích na Hané, Studenci a Smržicích jsme do září 2015 poskytovali sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi