Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Naše činnost / Poskytování pomoci menšinám


Poskytování pomoci menšinám

Podporujeme ochranu, rozvoj a začlenění menšinových rodin v České republice a v zahraničí.

Poskytování pomoci menšinám

Pomáháme předcházet, zmírňovat a kompenzovat vyloučení rodin z menšin. Naše pomoc spočívá v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů, poskytování poradenství, spolupráci na rozvoji rodiny. Napomáháme také při procesu integrace do majoritní společnosti.