Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Projekty / Projekt "Poznávejme se"


Projekt "Poznávejme se"

Projekt "Poznávejme se" je zaměřen na děti, žáky a jejich rodiče - cizince.

Projekt "Poznávejme se"Od dubna do prosince 2017 probíhají v rámci projektu „Poznávejme se“ Městské části Praha 5 ve spolupráci s neziskovou společností Inclusio o.p.s. probíhat aktivity sbližující děti a žáky a jejich rodiny různých národností ze Základní školy a Mateřské školy Praha 5 – Smíchov, Grafická 13, jíž je Městská část Prahy 5 zřizovatelem.

V rámci projektu budou připraveny interkulturní kavárny s programem pro děti, rodiče, žáky a pedagogy: 26. 4. odpoledne proběhne rodičovská kavárna s výstavou fotografií a promítáním filmů dětí z prostředí klubu Imagionu, 26. 6. se bude konat rodičovská kavárna s divadelním představením Shrekoviny, 25. 9. proběhne rodičovská kavárna s tombolou,  11. 12.  rodiče během kavárny potěšíme tanečním vystoupením. Kavárny budou obohaceny prvky kultur dětí a žáků spolupracujících v programech Inclusia, jako je Ukrajina, Čína a Rusko a do jejich přípravy budou děti, žáci i rodiče cizinců zapojeni.

Další aktivitou projektu jsou plánované společné prázdninové aktivity žáků a rodičů, kdy děti a žáci budou při návštěvách knihoven, výstav, festivalů a dalších společných aktivitách v Praze společně trávit čas a poznávat kulturní zázemí svých spolužáků a jejich rodin. Aktivita proběhne během letních  prázdnin v roce 2017.

Děti s rodiči s námi navštívili park Mirákulum (5.7.2017), kdy měli také příležitost se sejít se známými paterčaty, aquapark v Podolí (10.7.), chystají se na výlet do Zoologické zahrady hl.m. Prahy (17.7.) či výlet za kulturou a poznáváním památek v Praze (7.8.), výjezd do Krkonoš (21.-24.8.) a návštěva multikulturního festivalu Barevná devítka (26.8.). Všechny společné akce provází sdílení informací, soutěže a kvízy o kulturách dětí a rodičů menšin.
 

Akce projektu jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha 5 „Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

              

Informace o akcích jsou zveřejňovány na Facebookových stránkách Praha 5 - oficiální stránky a Inclusio ops.