Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Projekty / KLUB IMAGION 2020


KLUB IMAGION 2020

Klub Imagion Inclusia v roce 2020

KLUB IMAGION 2020

Cílem projektu je vytvořit nabídku pravidelných volnočasových aktivit pro děti 0. – 5. stupně ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí ohrožené sociálním vyloučením (ZŠ a MŠ Praha 5, Grafická) a podpořit integraci dětí a žáků z komunit ohrožených sociálním vyloučením v této oblasti. Děti a žáci jsou nejen z majority, jejich rodiče přišli z Ukrajiny, Číny, Běloruska či jsou původem Romové.  Cílem pravidelného setkávání je také smysluplné trávení volného času a aktivní učení dětí v bezpečném prostoru za účasti vrstevníků s možností prezentace práce rodičům a polupráce s rodiči.  Aktivity jsou stupňovány dle věku a znalostní úrovně dětí a žáků.

Imagion 2020 je projekt, jehož základem je unikátní multifunkční konstrukce učebního prostoru v kombinaci s metodikou aktivního učení vhodné pro komplexní podporu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí s aktuálním nastavením pro děti ve věku od 6 do 11 let.
Imagion je také multifunkční prostor variabilního rozměru (např. 5 m x 4 m x 4 m, v závislosti na rozměru dostupného prostoru místnosti/ učebny) vytvořený z dřevěné konstrukce zastřešené sítí a rozdělen látkovými pruhy (šály), které rozdělují prostor na variabilně volitelné hřiště a výukový prostor. Po instalaci konstrukce Imagionu je původní účel místnosti jen velmi málo omezen a může být plně použit k původnímu účelu.

Prostor vytvořený pruhy látky („šálami“) může být využíván například pro tyto následující činnosti (viz dále popis aktivit a příklady):

1 Divadlo pro žáky (jeviště)
2 Interaktivní kino
3 Kino
4 Závěsné kuželky
5 Umělecká galerie a výstavní místo
6 Fotografický ateliér
7 Filmový ateliér
8 Prostor pro módní přehlídky
9 Oratorium/ řečniště
10 Výukové bludiště
11 Loutkové divadlo/ maňáskové divadlo

Aktivity realizované v Imagionu podporují následující oblasti rozvoje dětí a žáků za pomocí aktivního učení:
- rozvíjí tvořivost dítěte
- rozvíjí sociální kompetence dítěte
- zahrnují rozvoj hrubé motoriky a jemné motoriky dítěte

- rozvíjí komunikační dovednosti dítěte, včetně jazykových znalostí a vyjadřovacích schopností
- zahrnují individuální učení pomocí heuristické metody - tedy metody založené na vlastní zkušenosti při řešení problémů, učení a objevování, které poskytují řešení, které není zaručeně optimální
- rozvíjí volní vlastnosti dítěte od jeho / její aktivní účasti na celkové činnosti od přípravy až po konečnou prezentaci výsledků.
Spolupráce v Imagionu také umožňuje okamžitou zpětnou vazbu vrstevníky, pracovníky projektu, pedagogy, rodiči s důrazem na pozitivní stránky práce dítěte a vytváří a prohlubuje vztahy mezi vrstevníky při spolupráci na různých projektech a při účasti ve hrách (i díky pozitivní zpětné vazbě)
Během roku 2020 se účastní projektu 30 dětí a jejich rodiče. Do práce s dětmi je zapojen metodik, koordinátoři v přímé práci, student střední a vysoké školy a podporován pedagogy  a dobrovolníky.

 

I když je situace v roce 2020 pro všechny složitější, pokračujeme v podpoře dětí a žáků v učení a udržení dobré nálady. Jsme prostředníky, jsme rádci, doučujeme a podporujeme žáky online a když je to umožněno, individuálně nebo s jednotlivými třídami. A těšíme se, až se budeme moci setkat s dětmi a jejich rodinami zase ve známém a bezpečném prostředí Imagionu.

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy Podpora integrace romské menšiny a MHMP v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020.