Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Projekty / Stáže amerických studentů s Ph.D. Christine Novak


Stáže amerických studentů s Ph.D. Christine Novak

02.08.2014

Mezinárodní výměna informací a zkušeností s dobrou praxí v oblasti inkluze

Stáže amerických studentů s Ph.D. Christine Novak

Tento program je zaměřen prakticky, na pochopení hlavních příčin sociálního vyloučení (se zaměřením na romskou problematiku jako výchozí informační zdroj) a na vytvoření online platformy („hubu“), která bude sloužit k mezinárodní výměně informací a zkušeností s dobrou praxí v oblasti inkluze a na online mediální kampaň, která bude sloužit jako katalyzátor inovací a sdílení informací v rámci propagace inkluzivních přístupů. Toto bude prvním krokem vedoucím k propojení studentů, profesionálů a dalších zainteresovaných osob. Důraz je kladen především na mezinárodní komunitu z hlediska mentoringu, sdílení nápadů a síťování, které má vést ke změnám. Garantem projektu je Ph.D. Christine Novak, profesorka klinické psychologie na Univerzitě Lehigh.

Studenti Claire, Maren, Estefania, Kevin, Alyssa, Hana jsou zapojeni i v podpoře neziskového sektoru v České republice - spolupracují nejen s Inclusiem, ale svou prací v uplynulých dvou týdnech podpořili také neziskové organizace ROMEASlovo 21.

Studenti navrhovali a společně připravili kreativní projekt, jehož cílem bylo představení studenty zvoleného tématu rovnosti ve vzdělávání v České republice.

Realizace: červen - srpen 2014

Sledujte nás na Twitteru: @Inclusio_CR, #CampaignForSocialInclusion

 

Projekt podporovalo Americké centrum PrahaiCentrum OSN v Praze.
Studenty finančně podpořila Univerzita Lehigh. Více o mezinárodních stážích Univerzity Lehigh na: www.lehigh.edu/intint/oiaii/

 

Moc děkujeme našim dobrovolníkům - Lucii, Janě, Evě, Olze, Filipovi, oběma Terezám, Markovi, Lukášovi a Martinovi za spolupráci!

 

Stáže studentů z Univerzity Lehigh - příjezd a první aktivity

V uplynulém týdnu se studenti účastnili procházky Prahou s profesorkou historie Univerzity Karlovy, úvodních setkání nad evaluací společné činnosti, informačních setkání s ředitelkou Inclusia na téma sociální integrace. Studenti navštívili také vyloučenou lokalitu Třebestovice u Nymburka a ubytovnu v Nymburce.
 26. června se konalo setkání účastníků projektu v Americkém centru Velvyslanectví USA v Praze. Děkujeme pracovníkům Amerického centra a ambasády za prostor, jejich čas a podporu a zástupkyním neziskových organizací Janě Baudyšové (ROMEA) a Ince Jurkové (SLOVO 21) za prezentace.
Studenti se také v závěru prvního týdne účastnili s dobrovolníky poznávací hry se zaměřením na orientaci, získávání znalostí o české kultuře apod., v sobotu absolvovali návštěvu Terezína, v neděli pokračovali v poznávání Prahy a české kultury.

 

Podpora neziskových organizací v Praze

Další dva týdny stáže byly byly kombinací poznávání české kultury (a americké kultury neziskovými organizacemi a dobrovolníky Inclusia) a prací pro neziskový sektor. Studenti podporovali Inclusio, Slovo 21 a ROMEU v jejich aktivitách - anti-diskriminačních, mediálních, vzdělávacích, kulturních.

 

Intenzivní práce na kreativním projektu

Studenti z Lehigh prožili intenzivní týden své stáže. Pokračovali ve své práci na kreativním projektu, který bude prezentován v Americkém centru 31. července odpoledne od 13 do 15 hodin. Zveme Vás všechny na jejich prezentaci! Navštívili jsme Úřad vlády, Jarmilu Balážovou, mluvčí Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, iCentrum OSN v Praze, Český rozhlas a pracovali s dětmi na letním táboře NNO RSOP Nymburk. Studenti také pokračovali v doučování angličtiny dětí ve Slovu 21. Moc děkujeme Jarmile, iCentru OSN v Praze, Ivetě Demeterové, RSOP Nymburk a našim dobrovolníkům - Lucii a Martinovi!

 

Prezentace stáže a projektu studenty v Americkém centru 

Studenti z Lehigh úspěšně prezentovali průběh stáže a výsledky své práce v Americkém centru. Výsledkem je následující infografika a rozhovory, ve kterých se studenti ptali na zkušenosti Romů se vzděláváním v České republice.

 

Více v článcích na serveru ROMEA: Organizace Inclusio: V červnu až srpnu proběhne v ČR stáž amerických studentů z Lehigh University v Pensylvánii, Studenti z Lehigh podpořili neziskové organizace v Praze, Alyssa Wedge, dobrovolnice z Univerzity Lehigh: Překvapil mě kontrast mezi “turistickou” ČR a vyloučenými lokalitami, Kevin Basek, dobrovolník z Univerzity Lehigh: Romové čelí systematickému vyloučení, Studenti z USA budou v Americkém centru v Praze prezentovat svůj projekt