Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Projekty / Inclusio na Prostějovsku pomáhá dětem se školní přípravou


Inclusio na Prostějovsku pomáhá dětem se školní přípravou

28.05.2015

Projekt Podpora školní úspěšnosti dětí - Inclusio o.p.s.

Inclusio na Prostějovsku pomáhá dětem se školní přípravou

Příprava dětí na vyučování v roce 2015 v Čelechovicích na Hané

 

Od ledna 2014 spolupracujeme s dětmi z rodin v Čelechovicích na Hané a ze Studence. Příprava dětí na vyučování probíhá na základě individuálních plánů, děti se tak připravují dle svých potřeb.

Kontakt na Vladislavu je: ondrackova@inclusio.cz, tel: 607 445 287

 

 

Srpen 2015

Během srpna Inclusio v Čelechovicích na Hané pořádalo pro děti volnočasové a edukační aktivity s tématem „Pirátská cesta za pokladem.“ Teploty mnohdy přesahovaly rekordních třicet stupňů, a tak jsme přizpůsobili hry teplotám a zajistili dětem pitný režim.  
Program pro děti opět logické  a pohybové hry, paměťové hry, kvízy. Děti si mohly zahrát pantomimu, soutěž Kufr či Kolotoč.
Účastnily se i dalších soutěží, překonávaly například překážkovou dráhu. Vyrobily si také vlastní pirátskou vlajku. Na závěr prázdnin se společně s rodiči děti vydaly za pokladem a odnesly si poklad v podobě sladkých odměn. Podle jejich rozzářených očí a nadšených výrazů ve tvářích bylo vidět, že si akci užily.
V rámci SAS pro rodiny s dětmi proběhla opět setkání sociální pracovnice s rodiči dětí.

Červenec 2015

S příchodem měsíce července děti s chutí přivítaly letní prázdniny.
Mnohé z nich se vydaly s rodiči za příbuznými, na chatu nebo dovolenou, starší sourozenci dětí se zapojily do brigád a tak si vyzkoušely, jaké to je pracovat.
V rámci práce organizace Inclusio, a tedy i přípravy na vyučování, se děti, které navštěvovaly
doučování mohly zúčastnit prázdninového programu na téma „Pirátská hra“.
Součástí této celoprázdninové hry byly volnočasové aktivity, hry, soutěže, zpěv, výroba masky piráta
a také scénka „Piráti na moři“, kterou děti secvičily společně se sociální pracovnicí a také dvěma dobrovolnicemi z denního stacionáře Lipka (Prostějov).
Programu se účastnily nejen děti, které pravidelně navštěvují doučování, ale také další děti ve věku
(2,5 až 12let) z Čelechovic. Některé děti přišly společně s rodiči a ti se také zapojili do her na jednotlivých stanovištích. Děti byly šikovné a aktivní, a tak jsme si společně mohli užít zábavy i během horkých dní.
V měsíci červenci se sociální pracovnice opět setkala s rodiči nad individuálními plány dětí.

 

Červen 2015

V měsíci červnu jsme se s dětmi zaměřili na poslední opravování známek, mnohé děti tvrdě pracovaly a opravovaly, jak jen to šlo!
Také v rámci přípravy na vyučování a volnočasových aktivit Inclusia podnikly děti se sociální pracovnicí několik setkání, aby oslavily příchod prázdnin.
Jednou z akcí byly volnočasové aktivity na Smržickém hřišti, kde si větší chlapci zahráli fotbal, součástí akce bylo také zmrzlinové osvěžení.
S menšími dětmi jsme také byli na zmrzlinu a zahráli jsme si dětský bowling.
Se všemi dětmi jsme také navštívili kavárnu ve Smržicích, kde se děti osvěžily kofolou po úmorném horkém dni a rozdělili jsme si odměny za celoroční práci na školních výsledcích.
Součástí volnočasových aktivit také byla návštěva hřiště ve Smržicích, kde si děti poprvé vyzkoušely tenis.
V měsíci červnu také proběhla setkání sociální pracovnice s rodiči nad IVP.

 

Květen 2015

 V měsíci květnu jsme se společně s dětmi zaměřili na přípravu čtvrtletních prací ve všech předmětech.Děti tak měly možnost si opravit známky pro již blížící se vysvědčení. Některé z nich na svých výsledcích za naší podpory ještě pracují.
V rámci přípravy na doučování také proběhly rozhovory s dětmi na téma „Co bych rád dělal v budoucnosti“ a také jsme s dětmi mluvili o SŠ nebo SOU, na které dělaly zkoušky. Také jsme společně s dětmi hovořili o rozdílech v přístupu vyučujících k dětem na SŠ oproti ZŠ a o dalších změnách, které je v příštím roce čekají.
Většina dětí, které pravidelně navštěvují doučování, se při osobních rozhovorech zmínily, že se dostaly na obory a školy, které si přály. A teď se moc těší, až začnou studovat, co je baví.
Tento měsíc opět proběhla setkání s rodiči při sepisování nových IVP, rodiče se tak také měli možnost se dozvědět, jaké jsou studijní výsledky dětí. Sociální pracovnice také měla možnost konzultovat s rodiči výběr škol a SOU a studijní možností dětí.
Společně s rodiči dětí přejeme dětem, aby jim jejich píle a vytrvalost v učení vydržela a aby skutečně v budoucnosti mohly dělat, co si přejí.

 

Duben 2015

 Naše práce s dětmi a rodinami v Čelechovicích v dubnu
V měsíci dubnu děti ze ZŠ Čelechovice na Hané navštívily sportovní závody v Prostějově, některé děti se i aktivně zapojily.
V tomto  měsíci jsme si společně dětmi připomněli 8. duben, kdy slavíme Mezinárodní den Romů.
Sociální pracovnice tento den krátce představila formou přednášky (povídali jsme si společně o životě Romů, jejich tradicích, zvycích a přiblížili jsme si blíže romskou kulturu (např. rodina, romská jídla, svatby). Děti měly také za úkol vyhledat hymnu a vlajku. Společně s dětmi jsme shlédli krátký záznam z internetového přenosu ze slavnosti Romů. Připomněli jsme i historii Romů za 2. světové války. Děti byly za jejich snahu odměněny sladkostmi.
Společně s dětmi jsme pracovali na zlepšení studijních výsledků dětí. U dětí, které pravidelně navštěvují doučování, můžeme vidět-„první vlaštovky“ v podobě lepších výsledků.
Během dubna také proběhla pravidelná setkání s rodiči dětí nad individuálními plány.

 

Březen 2015

V rámci Inclusia a přípravy na vyučování jsme se společně s dětmi zaměřili na zlepšení výsledků dětí, zejména v předmětech, ve kterých mají děti problémy (například český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk). Se staršími dětmi jsme společně zamýšleli nad tím, co dětí baví a co  by chtěly v budoucnosti dělat. S menšími dětmi jsme kromě přípravy na vyučování přemýšleli nad logickými hrami a různými kvízy, hrami na zlepšení paměti a koncentrace a také četbou dobrodružných knih (na procvičení čtení, paměti a rozšíření slovní zásoby).
Děti navštěvující ZŠ Čelechovice také v rámci TJ Sokol navštívily plavecké závody v Prostějově a některé děti se i aktivně zapojily.
I nadále jsme spolupracovali s rodiči dětí v rámci poskytované registrované sociálně – aktivizační  služby pro rodiny s dětmi.

 

Únor 2015

V měsíci únoru jsme společně s dětmi i nadále pracovali na zlepšení studijních výsledků dětí.
Děti svou snahu mohly vidět na dobrých výsledcích již na pololetních vysvědčeních. Některé děti vše nestihly opravit, a proto musíme „dopilovat“ některé známky. V měsíci únoru odjel také 2. stupeň ZŠ v Čelechovicích na Hané na lyžařský výcvik na hory. Ten se uskutečnil ve dnech 14. 2. - 20. 2. 2015, děti si ho patřičně užily, jelikož sněhu bylo dost. Mnohé děti jezdily poprvé na lyžích. Krátce na tuto akci navázaly jarní prázdniny, které se konaly ve dnech 23. 2. - 1. 3. 2015.
Sociální pracovnice se opět setkala s rodiči nad vyplňováním přihlášek na SŠ a SOU a podpořila tak rodiče dětí při výběru škol. Také se setkala s rodiči nad studijními výsledky dětí.

 

 

Leden 2015

V měsíci lednu jsme se dětmi zaměřili na přípravu písemných čtvrtletních prací - zejména z matematiky, jazyka českého a dalších předmětů, ve kterých děti potřebovaly podpořit.
Děti se snažily „posbírat všechny své síly“ a opravit poslední známky před pololetím. Na zlepšení jejich studijních výsledků jsme pracovali společně.
Děti měly také pololetní prázdniny a tak si mohly užít jeden den volna dle jejich libosti - venku s kamarády stavět sněhuláky, sáňkovat, bobovat, protože napadl čerstvý sníh, doma s rodiči nebo na návštěvě u příbuzných.
Probíhala nová setkání sociální pracovnice s rodiči dětí při podpisů nových individuálních plánů a smluv a při konzultaci výběru škol žáků vyšších ročníků a tak se jí podařilo společně s rodiči vybrat střední školy pro jejich ratolesti.

 

Prosinec 2014


Děti se nejprve mohly počátkem prosince těšit na příchod Mikuláše, anděla a čerta.
Krátce poté děti ze ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané začaly vyrábět vánoční ozdoby, řetězy, přáníčka pro rodiče k Vánocům. Krásně si vyzdobily své třídy a nezapomněly ani na stromeček.
Děti se také účastnily akce “Rozsvěcování vánočního stromečku“. V rámci školy si také mohli poslechnout koncerty s vánočně zaměřeným programem.
Děti kromě „vánoční zábavy“ musely také podstoupit řadu písemných testů a zkoušení, na které jsme se zaměřili v rámci přípravy na vyučování. Některé pilné děti už mohly zakusit první dobré výsledky, ze kterých se společně s nimi radujeme. V rámci Inclusia proběhla také Vánoční párty s dětmi, na které jsme s dětmi vyráběli drobné výrobky, hráli hry, povídali si a poslouchali hudbu.
Všechny děti byly natěšené na vánoční svátky, především na vánoční prázdniny, kdy si odpočinou od školy.
S rodiči jsme v prosinci pracovali na výběru středních škol u dětí, které v roce 2015 opustí řady školáků.
Přejeme všem dětem, jejich rodičům a také učitelům příjemné a veselé vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2015.

 

Listopad 2014

 

V měsíci listopadu měly děti ze základní školy z Čelechovic jeden den volna, aby si doma společně s rodiči a dalšími příbuznými připomněly „sametovou revoluci“. Některé z dětí vyšly do ulic, aby společně s občany Čelechovic vzpomněly památku studenta Jana Opletala, na různých místech lidé pokládali na jeho pomník věnce a svíčky nebo jsme někde mohli slyšet slavnostní proslovy k této významné události.

Inclusio i nadále v listopadu podporovalo přípravu dětí na výuku. Zaměřili jsme se ve všech na předmětech na přípravu písemných čtvrtletních prací, které děti psaly. Děti se pečlivě připravovaly a mohly „zakusit ovoce“ jejich snažení, tedy dobré výsledky, které je mohou motivovat k další práci.
Sociální pracovnice se setkala opět s rodiči dětí při vytváření navazujících individuálních plánů, kdy konzultovala prospěch dětí a motivovala k přípravě na výuku.


V rámci spolupráce se školou také probíhají konzultace při výběru středních škol žáků, kteří opustí ZŠ pro přípravu na budoucí povolání.

 

Říjen 2014 - práce s dětmi a rodinami na Prostějovsku


V říjnu se děti připravovaly na vyučování vždy několikrát týdně. Děti si upevňují své znalosti a také si „lámou své hlavičky nad různými vědomostními kvízy, účastní se pohybových her nebo přemýšlí nad logickými hrami, účastní se pantomimy apod.  Kromě příprav na písemky a testy, si děti užily volna během prázdnin okolo oslav státního svátku – volno trávily společně s rodiči nebo kamarády venku nebo u příbuzných společnými aktivitami.
Krátce po prázdninách (30. 10. 2014) se konala Haloweenská  párty na Základní škole v Čelechovicích na Hané. Probíhaly obrovské přípravy: zdobení tříd, dlabání dýní,vyrábění masek a kostýmů. Děti byly natěšené a nadšené. Každé dítě mělo za úkol přijít v masce nebo kostýmu. Součástí této párty byla i stezka odvahy, která se konala v blízkém lese. Na přípravě této stezky se podílely děti ze starších ročníků.
Pokračuje také naše práce s rodiči dětí. Nová pracovnice Inclusia se seznámila s rodiči dětí, paní starostkou, paní ředitelkou ZŠ a MŠ. 

 

Září 2014 - začátek školního roku a práce s dětmi a rodinami na Prostějovsku

Září bylo pro „naše“ děti plné aktivit ale také chřipek a angín. Ve škole na děti čekaly změny v podobě nových spolužáků, učebnic a seznámení s potencionálními novými kolegyněmi, které chtějí s dětmi a rodinami pracovat. Pevně věříme, že jsme nového sociálního pracovníka vybrali nejlépe, jak jsme mohli a bude to ku prospěchu všem stranám.

 Děti se v září zúčastnily společně se školou a dopravním hřištěm v Prostějově bezpečnostní akce, díky které si osvěžily, jak se správně a bezpečně pohybovat na veřejných komunikacích. Celá akce byla díky dobré organizaci a také počasí skvěle zvládnutá a dětem se moc líbila. Příprava na vyučování nyní probíhá každý den.
 Na konci září jsme se s dětmi za spolupráce rodičů připravovali na písemky z různých předmětů. Některé přípravy byly pro děti snadné, některé oříškem…ale pevně věřím, že se v říjnu dozvíme jen samé pozitivní výsledky.

 

Srpen 2014 - prázdninová práce s dětmi a rodinami na Prostějovsku

Měsíc srpen byl především ve znamení dovolené a trávení volného času dětí u svých příbuzných. S dětmi jsme se sešli během několika vrstevnických skupin zaměřené na mezilidské vztahy, základy slušného chování a pomalou přípravu k nástupu do školních lavic.

 V srpnu jsme se nevěnovali jenom dětem ale i jejich rodinám. Spousta z "našich" dětí se chystá na výběr navazující střední školy nebo učiliště. Rodiny mají před sebou velké rozhodování a výběr z mnoha variant kam si děti mohou přihlášky podat. Vzhledem k závažnosti tohoto rozhodnutí se snažíme rodinám poskytnout co nejvíce dostupných informací a tím jim jejich rozhodování ulehčit.

 

Červenec 2014 - naše práce s dětmi a rodinami na Prostějovsku

Během prvního prázdninového měsíce jsme pořádali vrstevnické skupiny pro děti. Dvě z nich pak byly zaměřené na bezpečnost v obci a zúčastnilo se jich 25 dětí ve věku od 6 do 15 let. Děti si prakticky vyzkoušely modelové situace, které se jim v obci mohou stát – ať už jako chodci nebo cyklistovi. Zopakovaly si zásady první pomoci, která telefonní čísla používáme v případě nouze a potřeby pomoci atd.. Všechny zúčastněné překvapily tím, jak zvládaly situace sami řešit a věděly si ve většině případů sami rady. Naučné odpoledne pro děti byly zakončeny společným fotbalem a procházkou. Při další vrstevnické skupině si všichni zúčastnění vyzkoušeli stolní hry jako například Carcassonne nebo Activity. Všechny společné aktivity děti bavily a například ke stolním hrám se ještě určitě vrátíme!

I nadále probíhá spolupráce s rodinami dětí, zvláště s maminkami. Společně s maminkami jsme pak například zavařovali ovoce.

 

Červen 2014 - naše práce s dětmi a rodinami na Prostějovsku

 

Během měsíce června jsme se s dětmi snažili podat při závěrečných písemkách ty nejlepší výsledky. Ale nebyl to jenom měsíc plný učení – děti absolvovaly školu v přírodě a různé výlety se svými třídami. Po našem společném snažení se o dosažení těch nejlepších výsledků budou mít nakonec všechny děti klidné prázdniny bez nutnosti učení se na případné reparáty. Poslední školní den jsme se s dětmi rozloučili dárkem v podobě hravého odpoledne, při kterém si každý vyrobil, co se mu líbilo. Celé odpoledne bylo společně s malým občerstvením a dalšími dárky velice příjemné.
 Spolupracovali jsme s rodiči na školní docházce dětí, jejich budoucích povoláních a podporovali jsme pravidelný kontakt s institucemi a státní správou.
 Také jsme měli v naší organizaci první stážistku na praxi! Byla jí studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jana Š., která během celého měsíce trávila s dětmi spoustu času. Z naší strany to byla stáž, především v tomto měsíci, velice přínosná a prospěšná! Tímto bychom chtěli Janě poděkovat za její aktivní účast při přípravě dětí na výuku a její zájem o chod sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterou v dané lokalitě poskytujeme.
 Během nadcházejících prázdnin budou aktivity pro děti probíhat formou pravidelných vrstevnických skupin, které se budou zaměřovat, jak na čistě volnočasové aktivity, tak na témata preventivní a nauková. Přejeme všem krásné léto.

 

 

 

Květen 2014 - práce s dětmi a rodiči dětí


Měsíc květen byl pro všechny „naše“ děti především ve znamení školního zápřahu, třídních schůzek a počátek období opakování a písemek. Celý měsíc byl opravdu náročný a ještě náročnější tři týdny nás budou čekat v červnu, kdy bude třeba, aby všechny pololetní práce dopadly co nejlépe. U některých dětí nastalo v doučovaných předmětech zlepšení, což potěšilo nejen učitele, rodiče ale i samotné děti, které díky zlepšení zjistily, že něco, co se zdálo jako těžké dosáhnout, dokázaly zvládnout. Spolupráce jak se školou, místním obecním úřadem a rodiči probíhá v pravidelných intervalech a ku prospěchu všem.
Intenzivně také pracujeme s rodiči dětí na jejich zakázkách v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Na konci měsíce proběhlo výběrové řízení na dalšího pracovníka v našem týmu. Přejeme nám, aby byl vybrán/ -a opravdu ten/ ta nejlepší.

 

 

Duben 2014 - naše práce s dětmi

 

I přes nemoc naší Kateřiny jsme stihly mnoho práce. Náročná pro děti  byla školní akce na prostějovském dopravním hřišti, kde žáci čtvrtých tříd po úspěšném složení teoretické a praktické části obdrželi Průkaz cyklisty. Příprava na tuto akci byla přínosem i pro starší žáky, kteří si alespoň zopakovali dopravní značky a řešení různě obtížných dopravních situací z pohledu cyklisty.

 

Březen 2014

 

V rámci soutěže bezpečného internetu jsme během měsíce března a začátku dubna realizovali tři tematické semináře. V prvním semináři, který trval dvě a půl hodiny jsme s dětmi prošli co to vlastně internet je, co nám to dává a co bere, s čím se můžeme na internetu setkat – co z toho je pozitivní, co negativní. Co se může stát při různých činnostech na internetu – při stahování filmů, online sledování seriálů nebo her. Kolik času na internetu trávíme a jestli je to skutečně dobře strávený čas. Snažili jsme se zodpovědět otázku: Co je lepší – psát si s kamarádem na internetu nebo s ním jít ven? Všichni jsme se shodli na tom, že čas strávený venku nebo jakoukoli jinou činností je daleko lepší než sedět u internetu, ale práce s počítačem je pro děti méně „náročná“ (stačí sedět a všechno ostatní už „přichází“ samo) a také ji využívá čím dál více lidí, takže se opravdu málokdy stane, že by kamarád, se kterým potřebujete mluvit, nebyl na síti.

V druhé části, stejně časově dotované, jsme si formou debaty povídaly o situacích, které se nám na internetu už staly anebo které se nám stát mohou a děti si kolektivně navzájem předávali rady, jak kterou situaci řešily nebo případně, jak by se vymyšlené situace daly řešit. Tato část byla velice zábavná a dětem přinesla hodně zajímavých poznatků. Také jsme prošli nastavení Facebookového účtu, jeho úskalí a rizika a zjistili jsme, jak má kdo nastavený účet a jak zajistit větší bezpečí při používání této sociální sítě.

V posledním semináři jsme zrekapitulovali, co všechno nám v hlavách zůstalo, které informace pro nás byli důležité a popřípadě, co by nás ještě zajímalo. Po celou dobu se programu účastnilo 9 žáků ZŠ Čelechovice z prvního a druhého stupně a velkým přínosem byla beseda s příslušníkem Policie ČR, která se konala přímo ve škole a probíhala necelé tři týdny před naším programem.

 

 

Leden - březen 2014

 


Během prvních tří měsíců tohoto roku se rodiče a děti ZŠ Čelechovice mohly zapojit do pravidelného doučování. Prozatím využilo tuto nabídku 9 dětí, které docházejí pravidelně dvakrát týdně na doučování, které probíhá v prostorách školy. Každému z dětí jsou věnovány minimálně dvě hodiny intenzivního doučování týdně. To probíhá především interaktivní formou opakování základů, využívání didaktických materiálů firmy Mutabene a snahou o udržení tempa s aktuálně probíraným učivem ve škole. Děti mají vytvořené individuální plány, které se po třech měsících přehodnocují a dle potřeb každého z nich upravují. Za uplynulé tři měsíce jsme zvládli navázat přátelský a vstřícný vztah jak s dětmi a jejich rodiči, tak s vedením školy a jejich zřizovatelem. Prožili jsme s dětmi pololetní vysvědčení a zjistili, na čem by bylo dobré pracovat a tím se teď řídíme. Některé z „našich“ dětí už byly i chváleny ze strany školy a je zde vidět větší snaha a pokroky. V nejbližším období nás čekají Velikonoce, dokončení soutěže Bezpečně na internetu a beseda na téma Moje budoucí povolání.

 

 

 

 

 

Od 1.1. do 31.12.2014 byl projekt "Podpora školní úspěšnosti dětí - Inclusio o.p.s." financován Olomouckým krajem neinvestičním finančním příspěvkem