Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

Projekty / Projekt Imagion 2016


Projekt Imagion 2016

Cílem projektu je vytvořit nabídku pravidelných volnočasových aktivit pro děti 0. – 5. stupně ZŠ.

Projekt Imagion 2016

Cílem projektu je vytvořit nabídku pravidelných volnočasových aktivit pro děti 0. – 5. stupně ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí ohrožené sociálním vyloučením (ZŠ a MŠ Praha 5, Grafická) a podpořit integraci dětí (a mládeže) z komunit ohrožených sociálním vyloučením v této oblasti.  Cílem je také smysluplné trávení volného času a aktivní učení dětí v bezpečném prostoru za účasti vrstevníků s možností prezentace práce rodičům.  Aktivity jsou stupňovány dle věku a znalostní úrovně dětí.

Imagion 2015/ 2016 projekt, jehož základem je unikátní multifunkční konstrukce učebního prostoru v kombinaci s metodikou aktivního učení vhodné pro komplexní podporu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí s aktuálním nastavením pro děti ve věku od 6 do 11 let.

Imagion je také multifunkční prostor variabilního rozměru (např. 5 m x 4 m x 4 m, v závislosti na rozměru dostupného prostoru místnosti/ učebny) vytvořený z dřevěné konstrukce zastřešené sítí a rozdělen látkovými pruhy (šály), které rozdělují prostor na variabilně volitelné hřiště a výukový prostor. Po instalaci konstrukce Imagionu je původní účel místnosti jen velmi málo omezen a může být plně použit k původnímu účelu.

Prostor vytvořený pruhy látky („šálami“) může být využíván například pro tyto následující činnosti (viz dále popis aktivit a příklady):

1 Divadlo pro žáky (jeviště)
2 Interaktivní kino 
3 Kino
4 Závěsné kuželky
5 Umělecká galerie a výstavní místo
6 Fotografický ateliér
7 Filmový ateliér
8 Prostor pro módní přehlídky
9 Oratorium/ řečniště
10 Výukové bludiště
11 Loutkové divadlo/ maňáskové divadlo

Aktivity realizované v Imagionu podporují následující principy aktivního učení:
- kooperativní, aktivní a projektové učení
- rozvíjí tvořivost dítěte
- rozvíjí sociální kompetence dítěte
- zahrnují rozvoj hrubé motoriky a jemné motoriky dítěte
- umožňují okamžitou zpětnou vazbu vrstevníky, pracovníky projektu, pedagogy, rodiči s důrazem na pozitivní stránky práce dítěte
- vytváří a prohlubuje vztahy mezi vrstevníky při spolupráci na různých projektech a při účasti ve hrách (i díky pozitivní zpětné vazbě)
- rozvíjí komunikační dovednosti dítěte, včetně jazykových znalostí a vyjadřovacích schopností
- zahrnují individuální učení pomocí heuristické metody - tedy metody založené na vlastní zkušenosti při řešení problémů, učení a objevování, které poskytují řešení, které není zaručeně optimální
- rozvíjí volní vlastnosti dítěte od jeho / její aktivní účasti na celkové činnosti od přípravy až po konečnou prezentaci výsledků.

Během roku 2015 se účastnilo projektu 32 dětí a jejich rodiče. Pracovali jsme také se dvěma romskými studenty středních škol. Do práce s dětmi je zapojen metodik, koordinátor v přímé práci a dva asistenti pedagoga.Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (1/2016 do 12/2016) a Romským vzdělávacím fondem (od 7/2015 do 7/2016). Partnerem je ZŠ a MŠ Praha 5, Grafická.